Tidligere stald og slagtehus i baggården ved Nørretorv 10-15. Det hvidmalede slagtehus bærer et halvvalmet heltag af røde vingetegl og en skorstenspibe med sokkel og krave.
.

Byens ældste bevarede huse stammer fra den tid, hvor Hjørring Amt blev oprettet i 1794, og Hjørring blev Vendsyssels administrative hovedby. Blandt dem er Provstegården på Vestergade 1, som blev opført 1773-74 og nu er en del af Vendsyssel Historiske Museum, samt Købmand Riis’ Gård på Nørregade 35, som blev opført mellem 1791 og 1801. Begge bygninger er opført i bindingsværk. Her findes også huse fra første halvdel af 1800-tallet. De repræsenterer den stilfærdige provinsklassicisme med hvidtet murværk og tegltage med halvvalme, hvor tagfladen ved gavlen ikke når helt ned til tagfoden, samt forskelling, hvor taget langs rygning, gavle og tagfod er bestrøget med kalk langs fugerne, så de fremstår hvide. Det gamle rådhus på Torvet 6 fra 1834 tilhører denne tradition. Bygningen har desuden et bredt, rusticeret midterparti (dvs. opført af groft tilhuggede kvadre) med trekantsgavl.

I 1913 blev den nuværende Nordjyske Bank (tidligere Vendsyssel Bank) på Østergade 4 opført i nederlandsk renæssance, og samme år kom det mere gotiserede Løveapotek på Østergade 7 til. Begge bygninger er tegnet af Harald Lønborg-Jensen.

Opførelsen i 1871 af jernbanestationen, som var tegnet af Søren Henrik Hoffmeyer, gav anledning til, at hele området mellem jernbanelinjen og Østergade blev udbygget med villaer, etageejendomme, industribygninger og offentlige bygninger. Her er flere bygninger af Hack Kampmann: I Dronningensgade er det både Teknisk Skole fra 1891 og den tidligere Hjørring Sparekasse lige overfor fra 1894, mens det i Brinck Seidelins Gade er Amtmandsboligen fra 1910, som blev restaureret af Realdania By & Byg i 2014.

I samme gade ligger det tidligere bibliotek fra 1925-26 og Møller Lees villa fra 1923, som begge er opført af byens dengang førende arkitekt, Jens Jakobsen. Hans hovedværk er dog biblioteksbygningen fra 1926, som fra 1972 husede Vendsyssel Kunstmuseum. Museet genåbnede i 2003 i den tidligere Bechs Klædefabrik fra 1894.

1960’ernes forkærlighed for gadegennembrud og saneringer kom til at sætte sit præg på Hjørrings centrum. I 1966 blev Strømgade ført nord om Sankt Olai Kirke til forbindelse med Skagensvej og Hirtshalsvej, og et mindre boligkvarter blev revet ned. To år senere blev en del ejendomme ved Springvandspladsen og Søndergade nedrevet og erstattet af Codanhus, og samtidig fjernede man bebyggelsen langs Nygade. Efter kommunesammenlægningen i 2007 blev Codanhus ombygget 2012-13 til nyt rådhus ved Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S.

Postmodernismen havde en kort opblomstringsperiode i Danmark i midten af 1980’erne og fandt også vej til Hjørring, da Spar Nords ejendom i Østergade 8 skulle moderniseres. Stilistisk blander den med ironi og humor forskellige historiske, modernistiske og især klassicistiske elementer i festlige farver og former. Det kommer til udtryk i rigt mål i facaderne ud mod den bagvedliggende Mammutpladsen, men ikke i det indre. Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S stod for udformningen.

I slutningen af 00’erne fik Hjørring flere arkitektonisk bemærkelsesværdige byggerier. Arkitektfirmaerne Kjaer & Richter og Bundgaard og Kassow Arkitektfirma ApS tegnede den nye svømmehal Vandhuset i Park Vendia ved Thomas Morilds Vej. Svømmehallen blev opført 2007-08. I 2008 indviede Sygehus Vendsyssel (siden 2016 Regionshospital Nordjylland) en ny medicinsk sengeafdeling og en forbindelsesbygning med ny hovedindgang. Bygningen med høje, transparente glasvægge og store udhæng bidrager til at knytte hospitalets meget forskelligartede bygninger sammen. AART architects og Nord Arkitekter stod bag fornyelsen.

Indkøbscenteret Metropol, som er tegnet af Schmidt Hammer Lassen Architects, åbnede i 2008. Centeret ligger mellem Østergade og Parallelvej og afsluttes mod jernbanen af et tietagers kontorhøjhus, som rejser sig op over de omkringliggende byggerier. På første sal har kommunen et bibliotek, som er indrettet af tegnestuen Bosch & Fjord. Over for Metropol ligger seks punkthuse, tegnet af Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S. Husene, som har hhv. tre, fire og syv etager og rummer 100 seniorboliger, stod færdige i 2014.

Videre læsning

Læs mere om Hjørring

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur