Befolkningsudviklingen i Hjallerup 1921-2017.

.

Hjallerup var oprindelig en landsby, som var kendt for sit hestemarked. I mange år blev markedet afholdt ved Hundslund Kloster (det senere Dronninglund Slot) og nævnes første gang i 1602. I 1720’erne blev der i landsbyen oprettet en skole af prinsesse Sophie Hedevig efter fundats af 1719. I midten af 1740'erne blev markedet flyttet til Hjallerup, hvor kongevejen løb. Her blev der i 1744 givet tilladelse til oprettelsen af en privilegeret kro. Efter anlæggelsen af Sæbyvejen udviklede der sig en bymæssig bebyggelse mellem den gamle landsby og landevejen.

Efter anlæggelsen af Sæbyvejen udviklede der sig en bymæssig bebyggelse mellem den gamle landsby og landevejen, hvortil Hjallerup Kro blev flyttet i 1858. I løbet af få år udviklede Hjallerup sig hurtigt med andelsmejeri, missionshus, købmand, mølle, bageri, brugsforening, maltgøreri, postkontor og telegrafstation. I 1911 havde byen 394 indbyggere, hvoraf 121 levede af landbrug, 114 af håndværk og industri, 55 af handel og lignende samt 35 af transport.

Som alle andre steder ønskede også borgerne i Hjallerup sig en jernbane. Den blev en realitet i 1924, da Vodskov-Østervrå-banen blev ført gennem byen. Banen blev dog aldrig en succes. Fra begyndelsen kørte banen med underskud og blev lukket i 1950.

Hjallerup udviklede sig til en handelsby med mange forretninger og mindre håndværksvirksomheder. Beliggenheden ved amtsvejen og med kort afstand til Aalborg fik afgørende betydning for byens udvikling, hvilket kun øgedes med stigningen i privatbilismen efter 2. Verdenskrig.

Anlæggelsen af et nyt industrikvarter i 1960'erne fik befolkningstallet i byen til at stige betydeligt. I 1970 overhalede Hjallerup med sine 1.573 indbyggere Asaa, som samme år opnåede et befolkningstal på 1.344. Hjallerup udviklede sig til kommunens industriby, og især frem til 1985 voksede byen fortrinsvis omkring den gamle bykerne og indfaldsvejene. I 1970 åbnede en realskole. Samme år fik byen en idrætshal og i 1971 også en børnehave. Hjallerup Kulturhus blev indviet i 1997. Ved Strukturreformen i 2007 havde byen 3.424 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om Hjallerup

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie