Hjerm, 2018. Kortudsnittet viser Hjerms centrale og vestlige del. Vestre Hovedgade-Østre Hovedgade har sammenhængende bebyggelse med nogle få butikker nær stationen, men ellers dominerer parcelhuse. Nord for denne akse ligger skole, sportsanlæg, byparken og enkelte erhvervsvirksomheder.
.

Hjerm har en befolkning på 1.080 og et areal på 83 ha. Byen ligger 9 km nord for Holstebro og er en stationsby på banen mellem Holstebro og Struer. Morænelandskabet ligger i 30 m’s højde og afvandes gennem dybt nedskårne dale mod nord til Venø Bugt. Nordvest i byen er udlagt en bypark på 4,5 ha.

Udgangspunktet for Hjerms byvækst er jernbanens skæring med hovedgaden, hvorimod et nu nedlagt kalkbrud 600 m sydligere ikke har afsat bebyggelse. Erhvervskvartererne er delvis inaktive, men efter år 2000 er der opført flere boliger i byen. Middelalderkirken ligger højt og frit syd for byen.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Hjerm er fra *1163, hvor formen Hiarm optræder. I senere kilder findes former som Hiarmæ (1321), Hierum (1578) og Hierm (1688). Navnet består sandsynligvis af det gammeldanske substantiv *hiarm med betydninger som »værn, beskyttelse, hus, noget dækkende«. Navnet sigter således formentlig til et sted, som har skærmet eller givet beskyttelse.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer