Det centrale Hjortespring, 2018. Dagligvarehandel ligger ved Dildhaven umiddelbart syd for Gammel Klausdalsbrovej, den tidligere gennemkørselsvej for trafik mellem Buddinge i øst og Ballerup Kommune i vest. Tæt herpå ligger Kildegårdskolen og Biblioteket Kilden. Hillerødmotorvejen krydser Klausdalsbrovej ca. 1,5 km øst for centrum.

.

Byen Hjortespring har givet navn til Hjortespringkilen, der udgør en fjerdedel af Herlev Kommunes areal og er et af hovedstadens rekreative grønne områder. Det kuperede landskab i kommunens nordlige del blev dannet i slutningen af sidste istid. Her findes i dag skovbevoksninger, eng- og græsningsarealer samt moser og småsøer.

Hjortespring er en bydel i Herlev Kommunes nordlige del, som er vokset sammen med Herlev. Syd for Klausdalsbrovej, på begge sider af Hjortespringvej, ligger store boligkomplekser samlet om en række centerfunktioner og flankerede af parcelhusområder. Ring 4 adskiller Hjortespringkilen fra kvarteret omkring Sortemosevej helt i nord.

Naturområdet Smør- og Fedtmosen ved grænsen til Gladsaxe Kommune er fredet og rummer både åbne arealer, kratskov og talrige småsøer. Det fredede område rummer også Naturcenter Kildegården med de tilhørende marker og Træbanken, der er et arboret med danske træer og buske. Syd for Krebsdammen er landbrugsarealerne overgået til hobbyprægede aktiviteter, bl.a. hestehold. Hjortespring Golfklubs bane nordvest for Hjortespring overskrider kommunegrænsen til Ballerup Kommune.

Stednavnets betydning

Navnet Hjortespring blev dannet i 1673 i formen Hiortspring for en da nyoprettet herregård. Det er sammensat af substantiverne hjort og spring og sigter muligvis til ejeren Vincents Hahns store jagtglæde. Navnet er et oversættelseslån fra de tilsvarende tyske former Hartsprung og Hirschsprunck. Da herregården blev nedlagt i 1771, videreførtes navnet på den hidtidige herregårdsjord.

Videre læsning

Læs mere om byer i Herlev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder