Få af de 11 gårde, som i 1771 blev udstykket fra godset Hjortesprings jorder, eksisterer endnu. Tre er i dag kommunalt ejede. Det gælder Kildegård, der fungerer som naturcenter, Gammelgård, der er indrettet til Gammelgaard Kunst- og Kulturcenter, og Klavsdal, som under navnet Klauzdal er Herlev Kommunes ungdomskulturhus.

Flere af de nu nedrevne gårdes navne genfinder man i nogle af velfærdsbebyggelserne. Det gælder eksempelvis storskala-montagebebyggelsen Lille Birkholm, der sammen med Hjortegården udgør Herlev Kommunes største samlede boligbebyggelse på godt 2.000 boliger. Bebyggelsen er organiseret i kvarterer, hvor hvert kvarter har to sider, der er lukket med etagehuse, mens midterpartiet er bebygget med rækkehuse. Projektet blev udarbejdet af Kooperativ Byggeindustri A/S, og første etape var klar til indflytning i 1973.

I årene 1949‑51 blev opført 100 Hafniahuse (Bakkedragets Villaby) nord for Klausdalsbrovej. Byggeriet var eksperimenterende og afprøvede nye materialer og byggemetoder, der var udviklet af firmaet. Trods mange ombygninger, efterisoleringer og skalmure genkender man stadig de oprindelige Hafniahuse.

Tegnestuen Vandkunsten har tegnet boligbebyggelsen mellem Sennepshaven og Klausdalsbrovej, der ligger op ad det karakteristiske Herlev Vandtårn fra 1964.

Videre læsning

Læs mere om Hjortespring

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur