Længst ude i de våde strandenge på Nordfyn ligger Hofmansgave, hvorfra familien Bang udbredte deres store viden om landvæsen og frugttræsdyrkning. Herregården med en stor pikstensbelagt gårdsplads består af en hvid hovedbygning tegnet af J.C. Seyffert og opført 1784-87 med bindingsværksfløje, sidefløjen Langelinie og andre lave bygningslænger. Her anlagde Niels de Hofman og Niels Bang i 1850’erne med bistand af landskabsgartner H. Flindt en mindre, romantisk have.

Med udsigt over eng og Odense Fjord ligger Medaljonhaven, som er et lille, rokokopræget haverum med oval, let hvælvet plæne, grusgange og buksbomhække. Den sydlige havedel har slyngede stier og plæne med eksotiske træer som tulipantræ, ægte kastanje m.fl. Der er en række udsigtshøje mod fjorden, stenhøje, mindesmærker, havehuse og Det Norske Hus.

I år 2000 åbnede den lokale forening Otterup Kartoffellaug en lille undervisningssamling om kartoflens historie i Danmark under navnet Danmarks Kartoffel Museum på herregården Hofmansgave. Godset var i 1800-tallet et centrum for udvikling af landbruget, herunder kartoffeldyrkning. Kommunen har tre foreningsdrevne, kommunalt støttede arkiver.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Nordfyns Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder