Hohøj er en mødeplads med vid udsigt over Mariager Fjord. Her ligger en bronzealderhøj, der med en højde på 12 m og en diameter på 72 m regnes for en af de største gravhøje i Skandinavien. Siden begyndelsen af 1900-tallet er der blevet afholdt grundlovsmøder her, arrangeret af Hohøj-Komiteen og Radikale Venstre. Ved mødepladsen står en stor sten med første strofe af »Jyden han er stærk og sej«, der altid synges ved møderne. St.St. Blicher skrev sangen i 1846 til en planlagt Hohøj-folkefest, der dog måtte aflyses pga. forfatterens dårlige helbred samt manglende tilslutning.

I 1912 blev det første Hohøj-folkemøde afholdt, hvor Jeppe Aakjær talte og foranledigede, at den førnævnte sten blev opsat til Blichers minde. Også digteren Nis Petersen havde tilknytning til stedet, og i Nattens Pibere (1926) skrev han »Hohøjdigte« og det smukke »Forår ved Mariager Fjord«, som indledes: »To gyldne sommerfugle fandt hinanden,/og otte gyldne vinger bar dem bort«.

Dronning Margrethe fører an på vej op ad en af Danmarks største gravhøje, Hohøj, i forbindelse med sit sommertogt til Mariagerfjord Kommune i juni 2017. I følgeskab med blandt andet repræsentanter for Nordjyllands Historiske Museum, herunder bestyrelsesformand Leif Sondrup, museumsdirektør Lars Christian Nørbach og museumsinspektør Torben Birk Sarauw.

.

Videre læsning

Læs mere om Traditioner og fortællinger i Mariagerfjord Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Traditioner og fortællinger