Gennem den nordvestlige del af kommunen strækker Holme Ådal sig som en smal smeltevandsdal mellem Hejnsvig og Holsted Bakkeøer. I bunden af dalen løber den uregulerede Holme Å, som udspringer i Gispelmose ved Bække, hvorfra den løber vestpå langs kommunegrænsen og videre gennem Hovborg, indtil den forlader kommunen ved Baldersbæk Plantage.

Ådalen rummer en stor variation af naturtyper; fra lysåbne moser og ferske enge til store hedeplantager. For at bevare de lysåbne områder græsses en del af ådalen, ligesom der foretages høslæt. En stor del af ådalen er dog uden for drift.

Ved bl.a. Høllund Bro trænger kalkrigt grundvand ud på ådalens skrænter. I nogle af disse trykvæld vokser den sjældne blank seglmos, mens de større rigkær, der opstår i forbindelse med vældene, er voksested for bl.a. majgøgeurt og plettet gøgeurt, engblomme, tranebær, rosmarinlyng, klokkeensian, spæd mælkeurt og benbræk. Også insektlivet er repræsenteret ved et stort antal arter, heriblandt sjældenheder som bølleblåfugl, violetrandet ildfugl, moseperlemorsommerfugl, engkøllesværmer og lille blåpil. Langs åen kan man desuden se fældede træer og andre spor efter bæveren, som formentlig har spredt sig hertil fra Klosterheden.

I 1978 blev 617 ha af Holme Ådal fredet. Det er dog kun 82 ha af fredningen, som når ind i Vejen Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Vejen Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land