Renæssanceherregården Holmegaard fremstår i dag, som da den blev opført i 1635. Man ankommer til det trefløjede anlæg ad en bro over voldgraven og gennem porten. Det øverste stokværk er udkraget med udskårne knægte, der understreger bindingsværkets rytme. De små bygninger i gavlene har været benyttet til toiletter.
.

Holmegaard ved Fensmark er en enestående renæssanceherregård i bindingsværk. Stående på et kampestensfundament rejser den trefløjede og hvidkalkede bygning med sort træværk sig i to etager fra en vandfyldt grav. Øverste etage af den vestvendte hovedfløj er udkraget og hviler på smukt udskårne knægte.

Holmegaard kendes i adeligt eje siden 1300-tallet, og fra 1532 havde slægten Daa part i godset. Hovedbygningen blev opført af rigsadmiral Claus Daa så tidligt som i 1635. Sønnen Oluf Daa måtte dog grundet sin forbindelse til den berygtede landsforræder Corfitz Ulfeldt afstå herregården til kronen i 1664. Herefter blev den skænket til Frederik 3.s kammerjunker Otto Krabbe.

I 1801 opkøbte Conrad Danneskiold-Samsøe herregården, som siden da har tilhørt slægten. I 1825 oprettedes på godset Danmarks første glasværk, der fra 2020 er indrettet som museum og oplevelsescenter. I dag ejes godset sammen med herregårdene Juellinge og Tryggevælde i Faxe Kommune af Christian Danneskiold Lassen. Ud over land- og skovbrug samt jagt drives godset som et kursus- og konferencecenter med udlejning af boliger og festlokaler.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Næstved Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder