Holmstrup Kirke.
.

I en rydning i det skovrige område et par kilometer syd for Skarresø ligger Holmstrup Kirke mellem de store bakker. Den usædvanlig store treskibede landsbykirke blev opført i årtierne omkring år 1500 som afløser for en romansk kirke af mere almindelig størrelse. Fornyelsen hænger utvivlsomt sammen med den dyrkelse af Sankt Søren og valfarten til kilden syd for kirken, der var vokset frem i senmiddelalderen. Meget tyder på, at den nu ukendte bygmester stammede fra Vestsjælland, idet kirken i arkitektoniske enkeltheder har ligheder med den tidligere rektorbolig i Kalundborg.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Holbæk Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker