Geologisk tidslinje for Holstebro Kommune.

.

De øverste prækvartære lag, dvs. de lag, som er ældre end 2,6 mio. år, består overvejende af glimmerler, glimmersand, kvartssand og kullag fra Miocæn. Det ændrer sig mod nord, hvor lagene består af glimmerler fra Sen Oligocæn og Tidlig Miocæn.

Oven på de prækvartære lag kan man finde aflejringer fra de tre seneste istider. På Skovbjerg Bakkeø findes således moræneler samt smeltevandssand og -grus fra den næstsidste istid, Saale. Nedenunder disse lag findes aflejringer fra istiden Elster. De består af smeltevandsler, som blev aflejret i store issøer. Dette ler er vidt udbredt i hele området mellem Struer og Viborg. På Karup Hedeslette findes desuden 20‑100 m tykke lag af smeltevandssand og -grus fra den sidste istid, Weichsel.

Langs Venø Bugt, Nissum Fjord og omkring Sønder Lem Vig ligger havaflejringer fra tiden efter sidste istid. Ferskvandsaflejringer findes langs vandløb som Storå, Lilleå og Hellegård Å, mens der ved bl.a. Husby Klit er vidtstrakte flyvesandsområder.

Der indvindes grundvand fra de miocæne sandaflejringer og fra lagene af smeltevandssand og -grus.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Holstebro Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi