Torvet ligger i Holdsteds nordligste del i området umiddelbart syd for Holsted Å, hvor Søndergade, Nørregade, Vestergade og Østergade mødes. Her findes bl.a. supermarked, café og Hotel Postgården, der ud over overnatning også byder på restaurant og wellness.
.
Befolkningsudviklingen i Holsted 1921‑2020. Fra 1970 vokser Holsted sammen med Holsted Stationsby.
.
Holsted, 2020. Kortet viser et udsnit af bydelen omkring Holsted Station. Sankt Peders Kirke ses syd for banen, hvor Stationskiosken, et konditori og et pizzeria ligger på Storegade. Stationen ligger nord for banen, hvor Centralhotellet også ligger. Ved Søndergade ligger et lægehus, Medius med idrætsfaciliteter og bibliotek samt Højmarkskolen. Syd for kortudsnittet ligger Holsted Speedway Klub på Hedevejen, mens det centrale Holsted ligger mod nord ca. 3 km fra stationen.
.

Holsted har en befolkning på 3.123 og et areal på 2,9 km2. Den langstrakte by ligger på Holsted Bakkeø, og den nordlige del af byen gennemstrømmes af Holsted Å. Kongeå ligger ca. 10 km syd for byen.

Holsted har station på banen mellem København og Esbjerg, og nord herfor løber motorvej E20. Fra byen er der ca. 25 km til Ribe, 33 km til Esbjerg og 39 km til Kolding.

Bebyggelsen domineres af enfamilieshuse i 1-3 etager. Holsteds centrum er torvet i krydset Østergade- Vestergade, hvor den gamle hovedvej mellem Kolding og Esbjerg krydses af Nørregade-Søndergade, den oprindelige vej mellem Grindsted og Ribe. Esbjergvejen blev siden omlagt syd for centrum, så Søndergade nu føres under via en tunnel. Da den første strækning af E20 mellem Vejen og Holsted blev indviet i 1996, opkøbte kommunen jord omkring vejen for at sikre arealer til en fremtidig industriudvikling. Her ligger i dag bl.a. en afdeling af Danish Crown.

Forretningslivet udspiller sig omkring torvet, hvor der ligger et supermarked, en Torvegrill samt Hotel Postgården. Byen har også et bageri og det fredede Tinghus på Østergade.

Der er ca. 3 km mellem centrum af Holsted og bydelen omkring Holsted Station. På Højmarksvej ligger det gamle rådhus, som skal omdannes til kulturhus, og her ligger også Medius, der bl.a. rummer en megahal og biblioteket med borgerservice. Syd herfor ligger Centralhotellet ved stationen, og på Storegade et lavprisvarehus nord for banen, der løber vinkelret på gaden. Den spærres med bomme, når toget passerer. Området består fortrinsvis af boliger.

Holsted Boligforening har spillet en vigtig rolle efter 1970. I 1970’erne og 1980’erne er der bygget rækkehuse og enkelthuse i kvartererne Overmarken, Rosenvænget og Hedevangen. Hvor Hotel Holsted tidligere lå ved banen, blev der i 2005 rejst et etagebyggeri med lejligheder. Byens ældrecentre ligger ved Åparken, hvor mejeriet tidligere lå, og i Blomsterengen nær stationen.

Foruden ved E20 ligger byens industriområder ved Overgade og Søndergade, mens der er grønne områder ved Løbners Plantage, golfbanen nordøst for byen, langs åen og Ålund Plantage mod øst.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra *ca. 1325, hvor det optræder i formen Holsteth. I senere kilder findes det som Holstet (1479) og Holstedh (1513). Navnet kan enten bestå af et sammensat gammeldansk substantiv *holstath, »sted med dybe huller«, eller som stednavn være sammensat af det gammeldanske substantiv hol, »hul«, og substantivet stath, »bebyggelsessted«, i en tilsvarende samlet betydning »bebyggelsesstedet ved hullet (i Holsted Å)«. I sidstnævnte tilfælde er navnet snarest fra sen jernalder eller vikingetid, i førstnævnte tilfælde kan det være lidt yngre.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Vejen Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer