Lensgreve, godsejer og politiker F.A. Holstein tegnet af C.A. Jensen og trykt som litografi af I.W. Tegner og Kittendorffs Lithografiske Institut mellem 1849 og 1892.
.
På litografiet af herregården Holsteinborg, efter forlæg af Ferdinand Richardt, ses den kalkede facade og de svungne gavle, der stammer fra renæssancen. Således så bygningen ikke ud i 1856, da H.C. Andersen besøgte Holsteinborg, der på det tidspunkt havde et nygotisk præg. Først med restaureringen 1949‑50 blev pudset fjernet, og herregården ført tilbage til sit renæssancepræg skabt omkring 1598‑1651.
.

Holsteinborg ligger på den sydvestsjællandske kyst med udsigt til Glænø. I middelalderen kendtes den som bispegods under navnet Braade. I 1562 blev adelsmanden Niels Trolle imidlertid ejer, og i den følgende generation fik den navnet Trolholm. Slægten opførte i perioden 1598‑1651 et stort renæssanceanlæg med en firfløjet hovedbygning og en trefløjet avlsgård. Hovedbygningens nordfløj fra 1598 er ældst, mens de øvrige fløje er opført over det næste halve århundrede. Borggårdens gule mure med regelrette vinduer skyldes en ombygning i årene 1777‑81, der også præger den østlige fløjs indre. I 1728 blev den nordlige del af vestfløjen indrettet til sognekirke. I dag er der kapel her.

Trolleslægten ejede herregården indtil 1707, hvor Ulrich Adolph Holstein købte den. Året efter blev grevskabet Holsteinborg oprettet af Trolholm, nu kaldet Holsteinborg, og herregårdene Fuirendal og Snedinge. I 1921 blev grevskabet opløst, men familien drev den samme godskoncentration videre. Godset overgik i 2019 til Henrik Christopher Holstein.

Haven

Haven ved Holsteinborg blev anlagt i 1720’erne som barokanlæg, og herfra stammer de lange lindealléer ud i landskabet og alléen i anlæggets symmetriakse midt i haven. I 1858 blev haven, der ligger direkte ud til Holsteinborg Nor, udvidet og omlagt i landskabelig stil af landskabsarkitekt H. Flindt med slyngede stier, blomsterbede og plæner. H.C. Andersen har skrevet om sine vandringer ved Holsteinborg i perioden 1856‑75. Landskabsarkitekt Edv. Glæsel bidrog i 1890’erne med takshække, og fra 2015 blev haven, bl.a. den victorianske køkkenhave fra 1850’erne, renoveret af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted.

F. A. Holstein

F.A. Holstein (1784‑1836) var født nær Kiel. Faderen Heinrich Holstein til Holsteinborg døde, da sønnen var 12 år, og indtil 1808 blev Holsteinborg Gods bestyret af formynderen, Christian Ditlev F. Reventlow. F.A. Holstein studerede 1802‑07 ved universiteterne i Kiel og Göttingen, før han indskrev sig på jurastudiet ved Københavns Universitet. I 1808 ægtede han komtesse Vilhelmine Juliane Reventlow af Brahetrolleborg.

Holstein var en driftig godsejer og optaget af forbedringer og moderniseringer inden for havebrug, agerdyrkning, folkeoplysning og religion. Han oprettede bl.a. håndgerningsskoler, en sparekasse og en heste- og kvægforsikring. I 1833 stiftede han Sorø Amts Landøkonomiske Selskab. Han bekostede oprettelsen af flere skoler og aftenskoler nær Holsteinborg samt stiftede et missionsselskab, som uddelte bibler og andre kristne skrifter. 1835‑36 var han kongevalgt medlem af den første stænderforsamling i Roskilde.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Slagelse Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder