Det centrale Hornbæk, 2017. Hornbæk Havn og den brede sandstrand dominerer byens ansigt ud mod Øresund. Byens ældste område ligger mellem havnen og Hornbæk Sø, hvor også Hornbæk Kirke ligger. Hornbæks hovedgade er Nordre Strandvej, der løber gennem byen fra vest til øst, hvor handelslivet er koncentreret i området syd for kirken. Byen deles også af Hornbækbanen, der har station på Hornbæk Stationsvej.

.
Udkig over Hornbæk fra den vestlige del af Hornbæk Havn. Havnen, hvor der bl.a. er salg af friske fisk og skaldyr, er især i sommerperioden velbesøgt af lystsejlere, lokale og turister. På begge sider af havnen er der gode badestrande, og på Havnevej, helt ud til vandet, ligger en strandlegeplads til børn. Bagerst til højre ses det tidligere Hornbæk Badehotel.
.

Hornbæk har en befolkning på 3.571 og et areal på 391 ha. Byen ligger ved Øresund, 12 km nordvest for Helsingør. Et delvis søfyldt system af tunneldale udmunder, hvor havnen er anlagt. Denne har bevirket sandaflejring især i vindsiden mod vest med klitdannelse, og en bred strand er opstået. Mod øst afgrænses byen af Hornbæk Plantage, der som svar på omfattende sandflugt er plantet fra 1793 og 50 år frem. Gennem plantagen løber Nordre Strandvej for foden af en markant Littorinaskrænt.

I den ældste bydel afspejler et uregelmæssigt gydeforøb middelalderens fiskerbebyggelse. Det pittoreske miljø og den gode strand blev i 1870’erne opdaget af det københavnske borgerskab; hermed udvikledes hoteldrift og handel, og Nordre Strandvej blev byens hovedgade. I 1880’erne blev de første sommerhusgrunde langs stranden vest for fiskerlejet udstykket, og i 1906 kom jernbanen fra Helsingør til byen. Siden har efterkrigstidens parcelhusboom mangedoblet byens areal med udstykninger ved Horneby, Holmegårde og Stenstrup. Disse nyere bydele kontrasterer i funktion og udseende med såvel de tætbeplantede store fritidshusområder som den næsten træløse gamle fiskerbebyggelse. Ved havnen rager det tidligere badehotel med irgrønt kobbertårn op over byen.

Betydning af bynavnet Hornbæk

Ældste belæg på navnet Hornbæk optræder i en kilde dateret *[1158‑60] (afskrift fra ca. 1497) i formen Hornisbeck. Yngre belæg er fx 1588 Huornbech og 1688 Hornebeck. Forleddet er et gammelt navn på Horneby Sø, *Horni, dannet til substantivet horn, der i stednavnet sigter til et fremspring. Efterleddet er substantivet bæk. Bækkens navn er sekundært overført til bebyggelsen, og betydningen er »bækken, der løber ud i *Horni«.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Helsingør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links