I 1351 blev Horsens’ oprindelige sognekirke, som var viet til Vor Frue, skænket til johanniterordenens hovedkloster i Danmark, Antvorskov. Efterfølgende viede ordenen kirken til Sankt Hans. På denne tid må hospitalsordenen have oprettet et ordenshus i nærheden af kirken i Horsens, et såkaldt kommende, der med tiden skulle udvikle sig til et egentligt kloster.

Under gadeforløbet Ole Worms Gade blev der i årene 2008‑09 udgravet mere end 500 begravelser fra ældre og yngre middelalder, og det kunne fastslås, at der var tale om den vestlige udkant af Vor Frue Kirkegård. Sammenholdt med tidligere, mindre undersøgelser kunne kirketomten stedfæstes, og fund af frådsten tyder på, at kirkebygningen helt eller delvis har været opført i dette materiale. Hvordan klosteret så ud og udviklede sig, vides ikke, da johanniternes stiftelser ikke var så regelrette som de øvrige klosterordeners. Klosterets sygehus lå syd for kirkegården ned mod åen.

Væsentlige dele af klosterbygningerne blev solgt i 1575 og omdannet til lensgården Stjernholm efter Karen Gyldenstierne. Stjernholm kendes fra Peder Hansen Resens prospekt af Horsens fra 1677. Arkæologiske undersøgelser i Ole Worms Gade viser, at i hvert fald dele af det tidligere kloster i slutningen af 1500-tallet blev ombygget til den nye funktion som slot, og rige arkæologiske fund vidner om det eksklusive liv, der blev levet på Stjernholm. En synsforretning fra 1645 og Resens prospekt beskriver herregården og dermed det tidligere kloster som et firfløjet anlæg i to stokværk. Prospektet synes også at vise et tårn og en mulig kirkeruin mod nord. Hele anlægget blev nedrevet ca. 1680.

I 1800-tallet bredte Stjernholmkvarteret sig ind over området, og i dag er der hverken synlige spor af sognekirken eller klosteret.

Videre læsning

Læs mere om Klostre i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klostre