Udsigten over Houlkærvænget en januardag i 2018. Ved en omfattende renovering i årene 2012‑18 var der bl.a. fokus på trygge bolignære uderum for især bebyggelsens mindre børn.
.

Siden opførelsen i begyndelsen af 1970’erne har den almene boligbebyggelse Houlkærvænget – tidligere Asmildparken – været et markant indslag i Viborgs nordøstlige kvarter, Houlkær. De 20 ens boligblokke med over 500 boliger og ca. 1.000 beboere har gennem årene været hjem for mange viborgensere.

Bebyggelsen er blevet mødt med kritik for at virke utilgængelig og uoverskuelig. I perioden 2012‑18 gennemførtes en omfattende renovering af bebyggelsen for omkring 350 millioner kroner. Den ydre fremtoning er i dag ikke forandret synderligt, og Houlkærvænget kendes stadig på sine høje betongavle, glasaltaner og lilla facadedetaljer, men udearealerne er blevet renoveret for at skabe øget tryghed for dem, der færdes i området. Samtidig er der skabt bedre lege- og opholdsmuligheder for beboerne, og bebyggelsen har fået et nyt aktivitetshus.

Ved renoveringen fik alle boliger nye vinduer, yderdøre og ventilationssystemer, og en tredjedel af boligerne blev totalrenoveret og gjort anvendelige som handicapboliger. Det har gjort dem attraktive for de mange seniorer i såvel Houlkærvænget som de omgivende parcelhuskvarterer og har reduceret bebyggelsens problemer med tomme lejligheder. Endvidere har der i Houlkærvænget været organiseret støtte for lokale børn og unge samt for beboere af anden etnisk herkomst.

Bebyggelsen var i årene 2010‑11 på regeringens såkaldte ghettoliste. I 2018 kom den sammen med 43 andre bebyggelser på en bredere landsdækkende liste over udsatte boligområder. Blandt de 43 var Houlkærvænget det område, hvor kriminaliteten var lavest.

Videre læsning

Læs mere om Viborgs arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur