Den sydligste del af Hou set fra sydøst mod nordvest. I forgrunden ses Hou Havn, og lige bag denne lystbådehavnen. Nord for havneanlægget strækker byen sig ca. 1,5 km langs kysten til Kattegat og langs byens hovedvej, Houvej, der skærer gennem byen fra syd mod nordvest.
.

Ved havneanlægget blev Hou Skibs og Bådebyggeri opført i 1927 og nedlagdes i 1994. Værft og bedding står næsten uændret og varetages af Egmont Højskolen. Over for værftet ligger skipper Sørensens villa fra 1874. Det gamle fyr er blevet restaureret og flyttet til lystbådehavnens indsejling. Nord for havnen langs kystenligger det åbne, beplantede område med træbevoksning af østrigsk fyr, som tidligere var en sommerhusudstykning.

Stationsbygningen Søndergade 20 er tegnet af Thomas Arboe og fungerer efter nedlæggelse af banen i 1977 som privat bolig. Flere bygninger langs Havnegade er opført i rød tegl, som var typisk for egnen og leveret fra et af tidens mange teglværker.

Videre læsning

Læs mere om Hou

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur