Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201510
Sted- og lokalitetsnummer
141003-57
Anlæg
Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1600 e.Kr. - 1699 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1500 e.Kr. - 1913 e.Kr.); Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2016 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gl. Estrup Voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig firesidet borgbanke, der i nord-syd måler ca. 60 m og i øst-vest ca. 50 m. Borgbanken omgives af en indre vandfyldt grav, der er fra 7 til 19 m bred. I vest og sydvest er en ydre ca. 24 m bred vandfyldt grav og i nord en ca. 7 m bred kanal. Fra den ydre voldgravs sydlige del er der et ca. 55 m langt afløb mod øst til åen, der forløber i nord-sydlig retning øst for voldstedet. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfrednigslovens i kl.A fredede hovedbygning. To ca. 6 m brede murede broer fører i vest over henholdsvis den indre og den ydre voldgrav. Voldgravenes kanter er kampestenssatte. Det fredede areal omfatter foruden borgbanken, de omgivende indre og ydre voldgrave, arealerne i øst mellem den indre voldgrav og åen, i syd mellem den indre voldgrav og den ydre voldgrav og dennes afløb til åen, i vest mellem den indre og ydre voldgrav samt i nord mellem den indre voldgrav og kanalen. Dette areal er delvis bevokset med træer, ligesom der er anlagt have og veje. Det fredede areal måler i øst-vest ca. 130 m og i nord-syd ca. 180 m, og fredningsgrænsen forløber i øst langs åens vestbred, i syd langs afløbets og den ydre gravs ydre overkant, i vest langs ydergravens ydre overkant og i nord langs kanalens nordside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende det som have i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links