Den beskedne Hover Kirke ved Hover nordøst for Ringkøbing hører pga. sin fremtoning til en gruppe af landsbykirker, der synes næsten uforandret siden opførelsestidspunktet i tidlig middelalder. Kirken består blot af kor og skib samt et senmiddelalderligt våbenhus på sydsiden. Senere er rejst en støttepille ved vestgavlen, og på korets østgavl er opsat et klokkeudhæng. Bygningen blev i 2006 optaget i den såkaldte Kulturkanon, hvor den udgør et af 12 arkitekturmonumenter.

Hover Kirke er en romansk granitkvaderkirke, formentlig opført omkring midten eller i anden halvdel af 1100-tallet, men siden næsten ikke forandret.

.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirker