Nordlige
.
Midterdelen, set fra N
.
Tilgroet hulvejsforløb, midten, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1713198
Sted- og lokalitetsnummer
140706-227
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulveje, system af hulveje. Udstrækning som vist på vedlagte kortbilag.

Undersøgelseshistorie

1989
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum Randers
1990
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFlere hulvejsspor i slugt på nordvendt skråning. Beliggende i en blandet løv- og nåletræsbevoksning.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterHulveje, system af hulveje. Udstrækning som vist på vedlagte kortbilag.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2014
Museal besigtigelse - Nordjyllands Historiske MuseumHulvej i Alstrup Krat. Hen ved 400 meter langt hulvejsforløb, orienteret N/S. Tvejer ud i to omkring 30 meter lange forgreninger mod syd. Indtil 2 meter dybe og med bundbredder på 0,9-1 meter. begyndende kratovergroede i tidligere stormvæltet nåleskov.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links