2362, hulvej sf SØ
.
2358 vejkryds
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270366
Sted- og lokalitetsnummer
180102-211
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2015 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro KommuneStort vejkryds af hulveje i NV-SØ retning, som løber op forbi studefolden, samt i NØ-SV retning. Der ud over vejspor I N-S retning, som modes med de NØ-SV gående spor i deres SV-lige hjørne. Vejsporene skal ses i sammenhæng med en række diger og indgår formentlig i en hovedfærdselsrute for studedrivende.
2016
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenGammelt vejkryds i vestvendt skråning i egeskov. 3 hulveje deler sig set fra skellet 1bt Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg mod marken i SV til op til ca. 8 parallelle hulveje af forskellig størrelse og bevaring mod NØ på matr. nr. 1bt og 1bo Dejbjerg Hgd., Dejbjerg. De er skåret ned til ca. 1,5 m's dybde, som dybest, og op til 1,10 - 1,5 m brede i bunden. Nogen steder ses hjulspor. De viser en hjulafstand på ca. 80 cm. Dette forløb krydser lige vest for nævnte skel op til ca. 7- 8 hulveje i NV - SØ retning. De ses som 3 hulveje i NV på matr. nr. 1bt, Dejbjerg Hgd., der i SØ spreder sig til flere forløb på matr. nr. 1bo Dejbjerg Hgd. for at igen samle sig til få forløb. De er skåret ned til ca. 1 - 1,5 m's dybde og er op til ca. 1,5 m brede i bunden. I den sydøstligste del, syd for skovvejen, er de meget ødelagt af skovkørsel og planteriller. Forløbet i NØ - SV ser i krydset ud til at have været sidst i brug. Syd for skovvejen Gl. Dejbjergvej, orienteret i Ø - V og sammenfaldende med det NV - SØ forløb i Ø ses ca. 10 ridestier og mindre hulveje. De er tydeligst mod vest, vest for brandbæltet/skovdiget. I en sydvendt hedeskrænt vest for vejsporskrydset, mellem den SV vejsporsende i det NØ hjørne af agern i bunden af bakken og den NV vejsporsende på toppen af bakken forløber to markante hulveje. De er orienteret N - S, skåret ned til ca. 3 m's dybde og ca. 7 m og 1,30 m brede målt i top og bund. Der ses hjulspor i bunden visse steder og et spor med en hjulbredde på ca. 80 cm på kammen mellem de to hulveje. Sporene drejer i N mod den fredede dyrefold, der passeres på Ø side. Hulvejene benyttes som en del af vandreruten North Sea Tail (Drivvejen). Vest for og parallelt med disse to dybe hulveje løber et nyere vejspor (jf. vej/brandbælte på målebordsbladene), mod syd mellem agern i V og hulvej i Ø. Den fortsætter lige øst for og parallelt med agern og skeldiget syd for skovvejen Gl. Dejbjergvej (der forløber Ø - V). Den er ca. ned til 60 cm dyb og ca. 2 m bred i bunden.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links