kanalens bund set fra syd mod nord
.
kanalens østside set fra øst
.
Kanalen den østlige side set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4112105
Sted- og lokalitetsnummer
230101-329
Anlæg
Hulvej, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Kanal. Ca. 600 m lang, højden mod SV ca. 2 til 2,5 m og højden mod NØ ca. 1 til 1,5 m (alt efter det terræn kanalen passerer). Kanalen forløber fra dæmning 4112:104 og mod SØ, på indersiden af skovens skel i afd. 47 og videre i afd. 51, hvor den fortaber sig. (Muligvis fortsat som akvædukt). Kanalen har formentlig ledt vand til en mølle og til Helvedgård Voldsted.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKanal. Hører sammen med 230101-394. Relationer skal laves.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links