Oversigtsbillede - hulvejene set fra nord
.
Oversigtsbillede - hulvejene set fra nord
.
Skilt ved fortidsminde - set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
310928
Sted- og lokalitetsnummer
170901-105
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2016 e.Kr.)

Original fredningstekst

Igangværende fredning af vejdæmning, vikingetid. GULT KORT. Lokaliteten er aldrig tinglyst.. /Birthe Tingbogen undersøgt 17/12-2016: OBS. Der findes intet dokument i tingbogen om fredning, hverken på matr.nr. 13d eller 15a Ravning By, Bredsten. Datoen 1954-12-13 eksisterer ikke.

Undersøgelseshistorie

2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2014
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"Ravning Enge I, Hulvejsspor i N.-skrænt (Ravningskov) (SNS/EBU+VM)" "BJS1-71:Hulveje og sten med riller øst for vej til Ravning." "ML5-14-188: Flere dybe spor i skoven øst for vejen, evt. stor dæmning. Jf. 3109-28"
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Museal besigtigelse - Sydvestjyske Museer2 parallelle N-S gående hulvejsspor. Sporene er 60-80 cm dybe , 1,5 meter brede i bund og 3-4 meter brede i toppen. Sporene er pletvist opfyldte, og grener mod nord ud fra den nuværende Ravningvej, hvor de fortsætter mere ligeud mod syd, hvor den nuværende vej slår et mindre sving mod vest. Efter svinget, går hulvvejssporende direkte ned mod Ravning enge broen, og skæres efter hhv 52 meter (det vestlige spor) og ca 72 meter (det østlige spor) af Ravningvej. Der er ingen spor efter hulvejen på stykket mellem Ravningvej og Ravning Enge broen, hvor et dambrug har udvisket alle tidligere landskabsspor.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links