Oversigtsfoto af det nordligste område set fra NØ
.
Oversigtsfoto af det nordligste område set fra NØ
.
Oversigtsfoto af det nordligste område set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
261225
Sted- og lokalitetsnummer
160203-224
Anlæg
Hulvej, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulvejssystem kaldet "Tingvejen", bestående af 6 parallelle hulveje, der er skåret op til 3 m ned i skrånende terrræn. Vejene, der er orienteret i NØ-SV, er op til 25 m lange og op til hhv. 8 og 2 m brede, målt ved top og bund. Vejsystemet ligger ved den sydøstlige side af Isagervej, indtil 42 m SØ for denne og indtil 125 m fra Skærsåvej i SV.

Undersøgelseshistorie

1989
Museal besigtigelse - Skanderborg Museum
1990
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceHulvejssystem gennem Fugledal Plantage. Systemet er anslået til at være 150-220 m langt og 0,7 m bredt. Stedet er kendt i lokalområdet under navnet Tingvejen.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterHulvejssystem kaldet "Tingvejen", bestående af 6 parallelle hulveje, der er skåret op til 3 m ned i skrånende terrræn. Vejene, der er orienteret i NØ-SV, er op til 25 m lange og op til hhv. 8 og 2 m brede, målt ved top og bund. Vejsystemet ligger ved den sydøstlige side af Isagervej, indtil 42 m SØ for denne og indtil 125 m fra Skærsåvej i SV.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHulvejssystem.
2014
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links