Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
300131
Sted- og lokalitetsnummer
190702-204
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2015 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vejsystem. Vejsystem bestående af et bælte med mindst 18 parallelle vejspor nord og syd for Strandvejen. Vejsporsbæltet, der er orienteret VNV-ØSØ er op til 175 m bredt og 360 m langt. Det enkelte vejspor har en bredde på ca. 1,3-1,6 m. Enkelte steder har sporene karakter af hulveje med en dybde på 0,5–1 m. Et vejspor orienteret NØ-SV krydser nord for Strandvejen den vestlige ende af sporbæltet. Det er ca. 1,5 m bredt og 105 m langt. I områdets østlige del nord for Strandvejen fremtræder vejsporene for-styrret. Fortidsmindefredningen omfatter hjulsporene og hulvejene indenfor et område, der i nord afgrænses af en lige linje 90 m N for og parallelt med matrikelgrænsen mod Strandvejen, i syd af en lige linje 90 m S for og parallelt med matrikelgrænsen mod Strandvejen. I øst afgrænses området af skellet mod matr. nr. 1v og 3g Kløvgård, Henne. I vest N for Strand¬vejen afgrænses området af en linje vinkelret på Strandvejen 360 m V for nævnte skels skæringspunkt ved Strandvejen, og i vest S for Strandvejen afgrænses området af en linje vinkelret på Strandvejen 250 m V for sam¬me skels skæringspunkt ved Strandvejen.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"hedeareal med gamle hulveje"
2016
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenVejsystem bestående af mindst 18 parallelle hjulspor i hede nord og syd for samt parallelt med Strandvejen. Hjulsporsbæltet, der er orienteret V-Ø til VNV-ØSØ er op til 175 m bredt og bevaret i en længde af 360 m. Enkelte steder er sporene slidt ned i form af hulveje. Vejsporene har en bredde på 1,3 - 1,6 m. Hjulsporene viser en akselbredde på ca. 90 cm og 110 cm. Hulvejene er 0,5 til 1 m dybe. Et yngre spor orienteret NØ - SV krydser nord for Strandvejen den vestlige ende af sporbæltet. Det er ca. 1,5 m bredt med en akselbredde på ca. 1 m. Sporene er i den østlige del, nord for Strandvejen, forstyrret af noget, der ligner sandflugt. Syd for Strandvejen er den vestlige ende i ældre tid planeret ved dyrkning af en lille mark.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links