Østlig hulve ca midt på, set mod S
.
Vestlig hulvej ca midt på, set mod NNØ
.
Oversigt østlig hulvej, set mod N
.

Faktaboks

Kommune
Stevns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362977
Sted- og lokalitetsnummer
050604-83
Anlæg
Hulvej, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2011 e.Kr.)

Original fredningstekst

To parallelle hulveje i nordvendt bakkeside ca. 15 m vest for Børnehøj i Gjorslev Bøgeskov. Den vestlige, der er orienteret NNØ-SSV, er ca. 61 m lang, og den østlige, der er orienteret N-S, er ca. 48 m lang til, hvor den mod nord, løber sammen med den vestlige i et ca. 13 m langt forløb. Den vestlige hulvej er ca. 2 m bred i bund og 6 m bred i top og op til 0,6 m dyb. Den østlige hulvej er ca. 2 m bred i bund og 4-6 m bred i top og op til 1,4 m dyb. De to veje afgrænses i syd af et dige i matrikelskel mod ager, i nord af et skovdige nederst i bakken og i øst og vest af respektive hulvejs øvre kanter.

Undersøgelseshistorie

2011
Museal rekognoscering - Museerne.dkHulveje nævnte i berejsertekst for 050604-25 (F 362967): "Børnehøj". Grøft over Ø-foden. Hulveje V for højen. Bevoksning: 1980: Løvtræer De to parallelle hulveje ligger ca. 15 m vest for F 362967. De er tilsammen ca. 15 m brede Ø-V og hverisær ca. 60-80 m lange N-S.
2012
Museal besigtigelse - Museerne.dkBesigtigelse af to hulveje i nordvendt bakkeside. De to næsten parallelle hulveje har i syd en indbyrdes afstand af 13 m mellem midten af vejenes bunde. Mod syd afskæres begge veje af et skovdige. I nord løber de to hulveje sammen og har e fælles forløb på ca. 13 m. Utydelig afgrænsning mod N. Vestlig hulvej: orienteret NNØ-SSV og 61 m lang, 2 m bred i bund og 6 m bred i top. I forhold til omgivende terræn er vejens sider 0,4 m dyb mod vest og 0,5-0,6 m dyb mod øst. Østlig hulvej: orienteret nord-syd, 48 m lang, 2 m bred i bund og 4-6 m bred i top. I forhold til omgivende terræn er vejens sider 0,5 m dyb mod vest, og mod øst er vejen 0,8 m dyb i den sydlige ende og 1,4 m dyb i vejens nordlige ende.
2016
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenHulveje

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links