Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250960
Sted- og lokalitetsnummer
160608-240
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2017 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2509:60 Hærvejen i Kolpendal. Vejsystem bestående af mindst 10 parallelle hulveje på en NV-vendt skråning øst for Viborg Hovedvej. Bæltet af vejspor, der er orienteret NNؖSSV, er godt 100 m langt og 50 m bredt Ø-V. Hulvejene i skråningen er indtil 0,5 m dybe og op til ca. 1,5 m brede i bunden. Nederst i skråningen samles vejsporene og fortsætter i et godt 60 m langt mere markant spor mod nord. Vejsporene afgrænses i syd af skovens nordvestlige kant, som vist på vedhæftede luftfotokort (2016) og i øvrigt af deres øvre kanter. I vest ligger det vestligste spor, fra syd til nord, i en afstand af 30–90 m øst for skel mod Viborg Hovedvej, og det samlede spors nordlige ende ligger godt 130 m øst for samme skel.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenVejforløb NNØ-SSV midt over Kolpendal Hede øst for Viborg Landevej: i "...skråningerne i kanten af plantagen syd for heden at der igen kommer tydelige hulveje i bakkerne. De fortoner sig alle når de når plantagen pga. dyrkning/planteriller. Men i skråningen ligger en kam af 8-10 tydelige hulveje side om side..." 24.11 2015 J.Bang, SLKS 26.11 2017: Mod NNØ samler vejforløbende sig i en vifteform for at ende i ét bredere forløb, der længere mod NØ i flere spor krydser den østlige side af et vådområde.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links