Den Midtjyske Hærvej. Harbpovad
.
Den Midtjyske Hærvej. Harbovad
.
Harbovad (Slippen), Hærvejen
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250965
Sted- og lokalitetsnummer
130303-239
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2015 e.Kr.)

Original fredningstekst

Den Midtjyske Hærvej. Vejsystem langs den vestlige kant af skovvejen Harbovad. Systemet, der er orienteret NNØ-SSV, består af to op til 115 m lange parallelle hulveje i bunden af en slugt i en NØ-vendt skrænt. Den vestlige hulvej deler sig i to løb i NNØ og i tre løb drejende mod S og SV i SSV. Hulvejene er op til 1,5 m dybe og op til 2 m brede i bunden. Der er mange sten i og tilhørende vejsporene. Fortidsminderne afgrænses af hulvejenes øvre kanter og ligger på et areal, der i NØ afgrænses af en linje parallelt med og 30 m sydvest for Silkeborgvejs midte, i NV af slugtens side, i SØ af Harbovads vestlige kant og i SV af slugtens side og Harbovad.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenML4-2-6: Hulveje langs skovvejen. Flere steder mange sten.
2017
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenDen Midtjyske Hærvej. Vejsystem i granplantage bestående af to op til 115 m lange parallelle hulveje i bunden af en slugt i en NØ-vendt skrænt langs og vest for skovvejen Harbovad. Hulvejene er orienteret NNØ-SSV. Den vestligste hulvej deler sig i to løb i NNØ. Mod SSV deler den sig først i to løb, så deles dets østlige løb i to, hvor det vestlige ben igen forenes med det vestlige hovedløb løb op i slugten mod SV. Det østlige ben drejer mod syd parallelt med den østlige hulvej for at løbe sammen med Harbovad mod syd. Hulvejene er op til 1,5 m dybe og op til 2 m brede i bunden. Der er mange sten i og tilhørende vejsporene. Flere rodvælter har forstyrret den NV del af vejsystemet.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links