6928 oversigt ca. 40 m fra Ø-ende. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Stevns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362976
Sted- og lokalitetsnummer
050604-82
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulvej. 90 m lang Ø-V-retning og 4.5 m bred, ca. 60 cm dyb målt fra top af vold til bund af hulvej.

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterHulveje.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkHulvej. Ca. 90 m lang Ø-V-retning. ca. 4.5 m bred, ca. 60 cm dyb målt fra top af vold mod nord til bund af hulvej samt ca. 100 cm bred i bund af hulvej.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links