Nordlig gren af hulvej set fra NNØ
.
Nordlig gren af hulvej set fra SSV
.
Sydlig gren af hulvej set fra ØNØ
.

Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350531
Sted- og lokalitetsnummer
190205-126
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

To hulveje i vestvendt skrænt på matr.nr. 24a og 38n Jernvedlund By, Jernved. Hulveje, der er over 1,5 m dybe i vest, mødes ved foden af skrænten på åbrinken mod vest. Den nordlige hulvej har retningen NNØ-SSV og er uforstyrret. Den sydlige hulvej har retningen ØNØ-VSV og er noget forstyrret af moderne kørsel. Fredningsgrænsen løber langs hulvejenes overkanter på en strækning mellem foden af skrænten og 50 m mod henholdsvis NNØ og ØNØ.

Undersøgelseshistorie

2013
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderBesigtigelse mht. registrering: 2 hulveje , der løber sammen i skrænten ned mod en evt. overgang i åen. Formentlig den vestlige fortsættelse af det fredede hulvejsforløb i VSV-ØNØ retning på matr. nr. 38 m, Jernvedlund By, Jernvedlund. Den sydlige gren af de to veje - den længste, ca. 150 m i VSV-ØNØ retning fra agern og ned i åbrinken - er smal (en sporbredde, måske 10-20 cm dyb) og svagt synlig i skovbunden ved grænsen mod agern i øst, men bliver tydligere og dybere mod vest. Den midterste trediedel af forløbet er dog kørt op af en traktor el.lign. I SV ned over brinken mod åen bliver hulvejen dybere, og noget bredere pga. forstyrrelser. Den nordlige gren er kortere, ca. 50 m lang orinteret i SV-NØ, og primært synlig i brinken - toner ud i skovbunden mod NV ovenfor brinken. Den synlige del er smallere og mere velbevaret. Hulvejene er til dels krat- og træbevokset, bl.a. med røn og eg. Der er kun fotos af den sydlige gren, da den nordlige gren var dækket af krat.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"ML8-26-42: Klassisk vejparti m. flere høje, tuegrave, dybe hulveje og stenlagt vad. Samling af gl. grænsepæle, gruttekar mv."

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links