Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
400836
Sted- og lokalitetsnummer
220302-80
Anlæg
Hulvej, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Jernbanetracé – Kleinbahn. Bevaret er en ca. 420 m lang strækning, 5 m bred, til dels med en 1,5m bred og 0,9 m dyb grøft på siderne, til dels med lave skrænter ned til traceet, alt efter det omgivne, trods alt flade terræn.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterHulvej
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links