Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250964
Sted- og lokalitetsnummer
160608-217
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2509:64 Hulveje. Hærvejen i Kolpendal. Seks parallelle hulveje og flere hjulspor i SØ-vendt let skrånende terræn vest for Viborg Hovedvej. Vejsporene, der er orienteret NNV–SSØ, er op til 40 m lange, indtil 0,7 m dybe og op til 1,8 m brede i bunden. Bæltet af vejspor har en bredde på ca. 50 m. Det afgrænses i øst af en 40 m lang linje løbende 260 m vest for og parallelt med skellet mod Viborg Hovedvej. I nord afgrænses vejsporene af en 50 m lang linje ØNØ-VSV, 20 m SØ for og parallelt med skellet mellem hede og plantage i sydlig kant af brandbæltet, som vist på vedhæftede kort. Linjens endepunkt mod ØNØ ligger 255 m VSV for skæringspunktet mellem skellet mod Viborg Hovedvej og matr.nr. 3a Godrum, Vrads og matr.nr. 3d Christianshede By, Bording. I syd grænser vejsporene til et bælte af hjulspor ØNØ-VSV, der også er beskyttet.

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenHulveje vest for og forløber for Viborg Hovedvej.
2015
Besigtigelse/oversejling - KulturstyrelsenSeks hulveje i NV-SØ orienteret hjulsporsbælte (synligt i over 50 m's bredde) i sydvendt let skrånende græsgroet hedeterræn. Hulvejene, der er af lidt diffus form, har en længde på op til 40 m. Lokaliteten afgrænses i nord af en linje parallelt med og 20 m fra skel mellem hede (brandbælte) og plantage.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links