de sydøstlige set fra NØ
.
.
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240238
Sted- og lokalitetsnummer
180405-121
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulveje. 10 hulveje og flere hjulspor i hede syd for Hovervej mellem Bratbjerg og Hjelm. De fem nordligste hulveje, der er orienteret ØNØ-VSV parallelt med Hovervej, er op til 70 meter lange, op til 0,8 m dybe og 1,10-1,20 m brede i bunden. Syd for følger en dybere hulvej orienteret NØ-SV, der kan følges over ca. 150 m, og er op til 3 m dyb og 3 m bred i bunden. Sydøst for og parallelt med denne løber fire hulveje, der er op til ca. 50 m lange, ca. 30 cm dybe og knap 1 m brede i bunden. Alle hulveje fortsætter som hjulspor i sydvest. Beskyttelsen omfatter ovennævnte hulveje (hulvejene afgrænses af deres øvre kanter) og hjulspor, der befinder sig på en strækning af 200 m langs Hovervej – ud for mellem 100 m Ø for og 100 m V for midten af grav-højen N for Hovervej (fredningsnr. 2402:23). Fortidsminderne afgrænses i N af Hovervej og i S af en linje 70 m SSØ for og parallelt med Hovervej.

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenSV-NØ gående hulvejsspor.
2014
Museal besigtigelse - Holstebro MuseumFem ØNØ-VSV orienterede, parallelle hulvejsspor syd for nuværende landevej. Sporene er tilgroede og ikke alle lige synlige i den høje lynghede, men måler ca 110 cm i bredden, er op til 0,8 m dybe og op til 70 meter lange. Derefter følger et meget markant, bredt og dybt hulvejsspor i en mere SV-NØ retning. Dette spor er op til 3 meter dybt og 3 meter bredt (op mod landevejen) og kan følges over 150 meter. Sydøst herfor er endnu 4 spor, som dog alle er utydelige og små. Disse forløber også i NØ-SV retning over 50 meter. De er kun knap 1 meter brede og ikke meget mere end 30 cm dybe.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Museal besigtigelse - Kulturstyrelsen10 hulveje og flere hjulspor i hede syd for Hovervej mellem Bratbjerg og Hjelm. De fem nordligste hulveje, der er orienteret ØNØ-VSV parallelt med nuværende landevej, er 1,10 - 1,20 m brede i bunden, op til 0,8 m dybe og op til 70 meter lange. Syd for følger en meget markant hulvej i retning NØ-SV, der er op til 3 m dyb og 3 m bred i bunden og kan følges over c. 150 m. Sydøst for og parallelt med denne løber 4 hulveje, der er knap 1 m brede i bunden og omkr. 30 cm dybe over c. 50 m. Alle hulvejene fortsætter som hjulspor mod sydvest. Hulvejene og hjulsporene løber på en strækning af 200 m langs landevejen, mellem 100 m vest for og 100 m øst ud for for midten af gravhøjen, fredningsnr. 2402:23, beliggende nord for landevejen, og afgrænses af en linje 70 m SSØ for og parallelt med landevejen.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links