Oversigt set fra syd III
.
Oversigt set fra syd II
.
Oversigt set fra syd I
.

Faktaboks

Kommune
Struer Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1903151
Sted- og lokalitetsnummer
180504-153
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2012 e.Kr.)

Original fredningstekst

Råbjerg, hulvejssystem på matr.nr. 13-b Fovsing By, Fovsing, bestående af 3 hulveje, der er skåret ned til 2 m’s dybde i en nordvestvendt græsklædt skrænt mod Bredkær Bæk. Vejene, der parallelt drejer i en bue orienteret SSØ -NNV og ØSؖVNV og samles nederst i skrænten, er ca. 35-55 m lange og hhv. ca. 1 m og 2,5 m brede i bunden målt øverst og nederst i skrænten. I bunden ligger sten, som er udvasket fra siderne. Hulvejenes sider er slidt af kreaturstier, og der er en moderne opfyldning til kørsel mellem den vestlige og den midterste hulvej. Det opfyldte vejareal kan fortsat benyttes ved markarbejde. Vejsystemet ligger nord for Råbjerg og er i syd afgrænset af markvejen i kanten af ageren og i nord af foden af skrænten mod åbredden.

Undersøgelseshistorie

2012
Museal besigtigelse - Holstebro MuseumSystem med tre hulveje i skrænt ned mod Bredkær Bæk. Hulvejene ligger omtrent parallelt med hinanden og slynger sig ned af skrænten i en sydvest-nord-nordvestlig bue. Hulvejsforløbene ligger i et mindre græsningsareal og ses i et areal på ca. 1580 m2. Hulvejene skærer sig omtrent 1,5-2 m ned i skrænten, og de har en bundbredde på ca. 1 m ved skræntens top og 2,5 m ved skræntens bund. Hulvejene er 32-54 m lange. Der har gået kreaturer i området, og de har lavet dyrestier på hulvejenes sider. Der ses sten i bunden af hulvejene, som er udvasket fra siderne under regnskyl. Der er mellem den vestlige og den midterste hulvej lavet en moderne opfyldning for at lette moderne kørsel i området.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links