Vejlhøj, hulvej inde ml træerne lige syd for højens fod.
.
set fra V
.
set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2006151
Sted- og lokalitetsnummer
180209-798
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2015 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulvej. Hulvej, der er orienteret ØSØ-VNV og skåret ind til 2 m ned i østvendt skrænt vest for Skive Å. Hulvejen er ca. 45 m lang og ca. 1,5 m bred i bunden. Hulvejen afgrænses i vest af skel mod ager i skræntens øvre kant, i øst af bunden af skrænten mod ådal samt i nord og syd af hulvejens øvre kanter. I nord grænser hulvejens kant til den fredede gravhøj, frednings-nummer 2006:113.

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenVed Vejlhøje går muligvis en meget gammel vej ud over engen.
2014
Museal besigtigelse - Holstebro Museum43 meter lang Ø-V gående hulvej, som forløber lige syd for Vejlhøj. Hulvejen er stærkt tilgroet og meget ufremkommelig. Der ligger lidt affald i bunden. Den er forholdsvis fladbundet og 1,5 meter bred. På nordsiden skråner det meget stejlt, hvor siden foroven, mere eller mindre løber ud i højens side, og dermed virker meget dybere. På sydsiden er der ligeledes en naturlig bakkeknold, til denne side fremstår der dog en øvre kant på hulvejen som måler godt 2 meter.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Museal besigtigelse - Kulturstyrelsen Hulvej i sydlig kant af gravhøj (sb. 1802-31, fredn. nr. 2006:113) i vestlig kant af ådal og nord for jernalderboplds. Hulvej, der er orienteret i ØSØ - VNV og skåret ind til 2 m ned i østvendt skrænt vest for Skive Å. Hulvejen er 43 m lang og 1,5 m bred i bunden. Hulningens stejle nordside løber i et med gravhøjens side. Skrænten er græs- og skovklædt og hulvejen stærkt tilgroet.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links