Det nordlige Humble, 2020. Kortet viser området langs Hovedgaden, der også er øens langsgående hovedvej. Set nordfra præsenterer den borglignende middelalderkirke sig ikonisk på sin bakke. Lidt sydligere ligger skole, sport sanlæg og et plejecenter. Handel og service ligger især langs vejene i byens sydlige del.
.
Hovedgaden i Humble er byens hovedfærdselsåre. Her ligger også størstedelen af butikslivet, Musikefterskolen i Humble, et plejecenter og byens folkeskole.
.

Humble har en befolkning på 639 og et areal på 0,6 km2. Byen er Sydlangelands største og ligger 12 km syd for Rudkøbing i et landbrugslandskab med mange hatformede bakker. Bebyggelsen består mest af parcelhuse fra før 2. Verdenskrig langs Hovedgaden og huse fra 1970’erne bagved. Ved sydgrænsen deler gaden sig med en gren vestpå mod sommerhusområdet ved Ristinge. Denne del af byen rummer handel og service. Som nabo til Brugsen ligger stationsbygningen fra 1911.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Humble er fra *1231, hvor formen Humlæthwet optræder. I senere belæg findes former som Homledh (1457), Homblett (1500) og Homble (1554). Navnet er sammensat af plantebetegnelsen humle og substantivet tved, der betyder »rydning«, og betyder således »rydningen med humledyrkning«. Indskud af b mellem m og l er hyppigt i gammeldansk og er fastholdt i navnet, på trods af at sådanne indskudte b’er normalt blev assimileret efter middelalderen.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Langeland Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer