Det centrale Humlebæk, 2017. Byens ældste område ligger nord for Humlebæk Havn, og siden har byen udviklet sig med bebyggelser mod syd og senere mod vest. Umiddelbart syd for havnen og ud til kysten ligger kunstmuseet Louisiana. I kortudsnittets nordvestligste hjørne ligger Krogerup Højskole. Kystbanen løber gennem byen med Humlebæk Station, der ligger lige nord for Fredensborgvej og støder op til byens butikscenter. Ca. 2,5 km herfra er der tilkørsel til Helsingørmotorvejen.

Trap Danmark.

Udsigten mod nord fra Humlebæk.

.

Humlebæk har en befolkning på 9.587 og et areal på 416 ha. Byen er en langstrakt bebyggelse ved Øresund, ca. 32 km nord for København og 9 km sydvest for Helsingør. Kysten fremtræder her med en stejl Littorinaskrænt udformet i stenalderen og siden hævet ca. 5 m. Bag denne ligger en moræneflade med bebyggelse, dyrket jord og småskove.

Før 1800-tallet blev kysten udnyttet af en spredt fiskerbefolkning. Fra slutningen af 1800-tallet opførtes en række landliggervillaer, og området omkring havnen, Krogerup og kunstmuseet Louisiana kom til at udgøre Gammel Humlebæk. Kystbanen fra 1897 fik station 1 km sydligere for også at kunne betjene fiskerlejet Sletten og dobbeltlandsbyen Torpen, og denne station blev centrum for Ny Humlebæk. Villabyggeriet fortsatte langs stranden og så ind i landet, hvor Humlebæk Strandvej anlagdes øst for banen. Fra 1960’erne opførtes en stor bydel med stokhuse og et butikscenter i 1976 vest for stationen og derefter parcelhuse, der afløses af et erhvervskvarter ind mod Helsingørmotorvejen. Humlebæk ligger i Fingerplanens Helsingørfinger og har karakter af soveby.

Betydning af bynavnet Humlebæk

Stednavnet Humlebæk er overleveret første gang i 1516 i formen Hwmlebeck. Yngre former er eksempelvis Homblebeck (1588‑89) og Hummelbech (1688). Forleddet er enten plantebetegnelsen, substantivet humle(plante) eller dyrebetegnelsen, substantivet humle(bi). Efterleddet er substantivet bæk. Bækkens navn er sekundært overført til bebyggelsen, og betydningen er enten »bækken, hvorved der vokser humle« eller »bækken, hvorved der lever humlebier«.

Mere om bynavne i Fredensborg Kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Fredensborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links