Humleby er en boligbebyggelse i Vesterbro-Kongens Enghave i København opført af Arbejdernes Byggeforening for arbejderne på Carlsberg i årene 1886-91. Den tætte bebyggelse er opført i gule sten med gavlkviste og takkede gavle og tegnet af Frederik Bøttger efter engelsk forbillede.

Området blev kaldt Humleby pga. det nærliggende bryggeri Carlsberg. Ligesom de meget lignende Kartoffelrækkerne var det Arbejdernes Byggeforening, der stod bag byggeriet. Foreningen var stiftet af arbejderne på skibsværftet B&W i 1865, og byggeriet blev finansieret af fællesbetalinger fra arbejderne.

Der var langt fra de mørke baggårde og dårlige lejligheder til arbejderboligerne på Vesterfælledvej fra 1885. Området blev kaldt Humleby pga. det nærliggende bryggeri Carlsberg. Ligesom de meget lignende Kartoffelrækkerne var det Arbejdernes Byggeforening, der stod bag byggeriet. Foreningen var stiftet af arbejderne på skibsværftet B&W i 1865, og byggeriet blev finansieret af fællesbetalinger fra arbejderne. Foto fra 1915.

.

Videre læsning

Læs mere om Vesterbro-Kongens Enghaves arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur