Befolkningsudviklingen i Humlum 1921‑2018.

.

I Humlum med kirke fra 1200-tallet har indbyggerne i århundreder levet af landbrug og fiskeri. I 1882 blev der nord for kirken anlagt et trinbræt på Thybanen mellem Thisted og Struer. Byen fik sparekasse i 1871, missionshus i 1886 og andelsmejeri i 1887.

Humlum fik efterhånden en del industri, men de fleste levede dog fortsat af landbrug og fiskeri. I 1922 blev der anlagt andelselværk; centralskolen blev opført i 1953, og alderdomshjemmet i 1964. Den gamle skole blev i 1950’erne brugt til udstillinger, og dette var med til at danne grundlag for Kunstforeningen Limfjorden i 1957. I perioden mellem 1921 og 1970 steg befolkningstallet svagt fra 411 til 546.

Humlum blev udbygget med boligområde i 1974, men det var særligt i 1980’erne og 1990’erne, at der blev bygget boliger og udlagt områder til rekreative formål samt klubhus for ungdomskorps. Der blev udlagt arealer til erhverv og boliger, og i 1996 blev varmeværket udvidet. I 2006 var befolkningstallet nået op på 838 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om Humlum

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie