Stationsbygningen i Hurup blev tegnet af statsbanernes arkitekt N.P. Holsøe, da jernbanen kom til byen i 1882. I de første år efter banens åbning henlå hovedgaden, Bredgade, som et leret ælte i den våde årstid, men snart forsvandt de første bygninger til fordel for nye og mere fornemme forretningsejendomme, hvoraf de fleste stadig eksisterer. Bredgade-Søndergade-krydset har altid været betragtet som Hurups midte.

I 1910 opførte Hack Kampmann posthuset, Jernbanegade 2. Posthuset er nu nedlagt. Da Hurup Politikreds blev oprettet i 1919, opførte sognerådet i 1920 en imponerende ejendom, Bredgade 170.

På grund af voldsom befolkningstilvækst i Hurup blev den middelalderlige Hurup Kirke for lille, og i forbindelse med en istandsættelse blev den i 1928 kraftigt udvidet ved Harald Lønborg-Jensen. Det nuværende kor, apsis, korsarme, våbenhus mod nord samt trappehus ved tårnet er resultatet af denne ombygning. Kirkens altertavle smykkes i dag af fire billeder af Sven Havsteen-Mikkelsen, indsat i 1981.

I 1936 opførtes alderdomshjemmet med 23 pladser af den lokale arkitekt Jens Foged i en let moderniseret klassicisme. Det blev senere ombygget til rådhus, men nedrevet 2016-17.

Sydthy Kur- og Svømmebad er opført ad to omgange, hhv. 1997 og 2007.

Som et led i Region Nordjyllands bestræbelser på at tiltrække flere læger til regionen blev Sundhedshus Hurup, Idrætsvej 5A, opført i 2013.

Videre læsning

Læs mere om Hurup

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links