Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
200972
Sted- og lokalitetsnummer
130815-226
Anlæg
Hus (evt. med stald), Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: umatr. gadejord Domkirkestræde Middelalderligt stenhus. Ruinerne af et middelalderligt stenhus er beliggende under jordoverfladen. Fredningen omfatter matr. nr. 139 og umatrikuleret gade, Domkirkestræde, syd for matr. nr. 139, begge Viborg bygrunde.

Undersøgelseshistorie

1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1984
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRuinerne af et middelalderligt stenhus er beliggende under jordoverfladen. Fredningen omfatter matr.nr. 139 og umatrikuleret gadejord, Domkirkestræde, syd for matr.nr. 139, begge af Viborg bygrunde.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links