2994 sydligt plateau oversigt. Set fra SV.
.
2993 stengærde vest for sydligt plateau med ferskvandssø i baggrunden. Set fra VSV.
.
3005 Illustration fra Palle Jensens artikel Dybsøs historie, 1984.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39259
Sted- og lokalitetsnummer
050411-76
Anlæg
Hus (evt. med stald), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Skel (ejendom), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tofte med hustomter. Et ca. 50 x 50 m stort areal omgivet af et lavt, delvist ødelagt, stendige. I SØ-hjørnet anes en hustomt 9 x 5 m stor. Ved “sydskellet”, ca. 6 m V for denne tomt, endnu en tomt 8 x 4 m stor. Spredt liggende sten i den NØ-lige del indikerer rester af flere bygninger. S for toftediget, i Ø-delen, et plateau på ca. 25 x 20 m, som i Ø, S og V er omgivet af en grøft og en jordvold. Grøft og vold måler ca. 8 m i bredden.

Undersøgelseshistorie

2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Plantegning er en illustration fra Palle Jensens artikel "Dybsøs historie - med arkæologisk bidrag af Axel Johansson" s. 52-71 i Historisk Samfund for Præstø Amt årgang 1984.

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links