Husby Kirkegård små 3 km fra Vesterhavet lå førhen i et åbent klitlandskab og kunne bruges som pejlemærke til havs, men ligger i dag i læ af Husby Klitplantage, plantet fra 1858. Kirken med kirkegård ligger på en lav banke, afgrænset af et lavt kampestensgærde, og den omgives mod øst af brede græsarealer. Enkelte meget brede og gamle egetræer markerer sammen med Sigrid Lütkens hesteskulptur kirkegårdens hovedindgang.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde