Hvidørebækken var oprindelig Gentofte Søs udløb mod nord til Øresund gennem Søndersø, Hundesø, Ermelund og Ordrup Krat, men da Gentofte Rende blev søens udløb mod syd, blev udløbet til Hvidørebækken i nord afskåret med en dæmning i 1692. Det meste af Hvidørebækken blev rørlagt i 1924 og skiftede samtidig navn til Enghave Rende. Ved en restaurering 2011‑12 af den 851 m lange strækning fra Hjortedam til Klampenborg Galopbane fik Hvidørebækken dog sit gamle navn tilbage.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Gentofte Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande