Set på afstand træder det hvide sand i klinten ved Hvidbjerg tydeligt frem i landskabet. I folkemunde hedder det, at Hvidbjerg er en vandreklit i stil med Råbjerg Mile, men de mange fossiler og gravegange efter havlevende dyr viser, at det ingenlunde er tilfældet. I stedet fortæller Hvidbjerg historien om en oddedannelse, der går helt tilbage til begyndelsen af Miocæn for 22 mio. år siden.
.

Ved Hvidbjerg på sydsiden af Vejle Fjord ligger en bred kystklint, hvis hvide sand kan ses på lang afstand. Den 34 m høje klint består øverst af 12 m tykke istidsaflejringer samt flyvesand, der er afsat i tiden efter sidste istid. Herunder følger 22 m tykke aflejringer fra Tidlig Miocæn, som illustrerer et 22 mio. år gammelt oddesystem.

Nederst i klinten ligger et få centimeter tykt lag af sort, organiskholdigt ler, der dækkes af 22 m hvidt sand. Sandlagene kan inddeles i to overordnede enheder, hvor sandet bliver gradvis grovere opad. Lagene veksler mellem strukturløse lag og lag med strømribber og krydslejring. Desuden antyder lag, der viser to modsatte strømretninger, at der har været tidevandspåvirkning. Flere steder i sandet kan man finde gravegange efter krebsdyr.

Det hvide sand og leret blev sandsynligvis aflejret i et større odde-lagune-kompleks. Mens leret blev aflejret i roligt vand i en lagune, er sandet aflejret på kystens ydre og indre strandplan, hvor vandet har været op til 15 m dybt. Det grovere sand i toppen af hver af de to sandenheder er dog aflejret på forholdsvis lavt vand.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Vejle Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster