Hvidding Krat er et ca. 100 ha stort, særpræget skovområde på Skals Ådals nordvendte skrænter nord for Hvidding. Omkring to tredjedele af skoven er et gammelt egekrat, mens resten er nåleskov med især rødgran.

Egekrattet domineres af alm. eg, men rummer også bl.a. vintereg, vorte- og dunbirk, alm. røn, bævreasp og tørst. Det meste af krattet har været stævnet helt frem til 2. Verdenskrig, og sammen med græsning og plukhugst har stævningsdriften skabt en lysåben skov med mange solrige partier. Især i øst er jordbunden meget sandet, og plantelivet består derfor overvejende af morbundsplanter som ørnebregne, bølget bunke, hedelyng, alm. kohvede, majblomst, liljekonval, skovstjerne, alm. gedeblad og bakkegøgelilje. Hvor jordbunden er mere muldrig, findes også hvid anemone og den sjældne kranskonval.

Den varme, lysåbne skov giver gode forhold for insektlivet. Hvidding Krat er især kendt for sine mange dagsommerfugle, og det var her, egesommerfuglen havde sit sidste danske levested. I 1946 blev den lille sommerfugl opdaget i Hvidding Krat, hvor den var talrig frem til 1982. Den blev sidst set i krattet i 1992. Hvidding Krat er dog stadig levested for ca. 30 arter af dagsommerfugle, heriblandt grøn busksommerfugl, dværgblåfugl, blåhale, det hvide w, sortåret hvidvinge, okkergul pletvinge, storplettet perlemorsommerfugl, okkergul randøje, skovrandøje, det hvide c og iris. Dertil kommer en række andre bemærkelsesværdige insekter som poppeldagmåler, sort glassværmer og snudebillen Magdalis memnonia.

For at bevare Hvidding Krat som et lysåbent jysk egekrat og skabe gode forhold for især dagsommerfuglene blev 83 ha fredet i 1984.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove