Arken, det nye missionshus i Hvide Sande, blev indviet i 2017. Arken er tænkt som et kulturhus for alle byens borgere, og rundt om huset er multibane, skaterpark, legeplads og bålhytte, som er frit tilgængelige for børn og unge i byen.
.
Helligåndskirken i Hvide Sande.
.

Hvide Sande er en kystby med en befolkning på 2.968 og et areal på 2,3 km2. Den ligger på Holmsland Klit, der afgrænser Ringkøbing Fjord fra Vesterhavet. Mod vest består tangen af en række indtil 25 m høje havklitter, mens tangen mod fjorden kantes af marint forland med klitheder, strandenge og rørskove. Få steder i Danmark er der mulighed for at opleve så forskellige naturforhold på så kort afstand. Ca. 12 km nord for Hvide Sande ligger sommerhusområdet ved Søndervig, mens der er ca. 24 km ad landevejen til Ringkøbing.

Byen ligger mellem Søndervig og Nymindegab på rute 181, som er den eneste gennemgående vej på Holmsland Klit. Den har Danmarks femtestørste fiskerihavn og er en vigtig ferieby. Fiskeindustrien og havnefaciliteterne kanter havnearealet vest for slusen, og øst for slusen ligger der også erhvervsarealer ved Fiskeriets Hus og langs Beddingsvej og Mamrelund.

Den mindste del af bymidten ligger syd for slusen og har ikke plads til yderligere udvidelse pga. sommerhusområdets omfang. I bymidten er der både bygninger tilknyttet fiskeriet, butikker, helårsboliger og ferieboliger samt turistfaciliteter. I den nordlige del af byen ligger der flere supermarkeder vest for Nørregade. Boligområderne her er præget af nyere og større bygninger, hvoraf en del er arkitekttegnede. Umiddelbart vest for Nørregade ligger Hvide Sande Skole. De nyeste boligkvarterer findes ved Geflevej og langs Fjordengen, hvor også fremtidigt boligbyggeri vil blive placeret.

I 2013 blev besejlingsforholdene i havnen forbedret med nyt molebyggeri og øget vanddybde, så havnen nu bedre kan fungere som gods- og trafikhavn. Ved byfornyelse i centrum vil Ringkøbing-Skjern Kommune forsøge at bevare autentiske miljøer som fiskerhyttemiljøet ved Tyskerhavn og kulturmiljøet ved skurbebyggelsen på Beddingsvej. Samtidig vil man fortætte bymidten med lejlighedsbyggeri på op til fire etager og erstatte fx lagerhaller ved Langsand med boligbyggeri.

Trawlere i Hvide Sande Havn ligger side om side.

.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Hvide Sande er fra 1871, hvor formen Hvidesand optræder. I senere kilder findes former som Hvidesande (1937) og Hvide Sande (1948). Navnet er sammensat af farveadjektivet hvid og substantivet sande, der betyder »strækning med sandet jord«. Navnet sigter således til det hvide sand, som er karakteristisk for stedet, og som på navngivningstidspunktet sandsynligvis var mindre tilgroet og dermed mere tydeligt end i dag.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer