Moonjam-koncert på Hvidovre Torv i forbindelse med Vestegnens Kulturuge 2018 med en oplyst Hvidovre Kirke i baggrunden.

.

Bydelen Hvidovre – ofte også benævnt Hvidovre Nord – ca. 7 km vest for København er et næsten kvadratisk Område. Hvidovre er ikke en selvstændig by, men en bydel i Hvidovre Kommune. Befolkningen er af Danmarks Statistik opgjort til at bo i byen Hvidovre med et samlet befolkningstal på 53.147, hvor også befolkningen fra kommunens tre øvrige bydele, Risbjerg, Strandmark og Avedøre, indgår.

Bydelen afgrænses omtrent af Vestbanen, Harrestrup Å, Holbækmotorvejen og Avedøre Havnevej. Den jævne moræneflade skråner fra 10 m’s højde ned mod åen. Mod nordvest er Rebæk Sø på 2 ha skabt ved grusgravning i 1870’erne.

Rebæk Søpark og den smalle Vigerslevparken er de eneste grønne områder i dette tidligt og tæt urbaniserede område, der både rummer individuelle parcelhuse, hvoraf mange er fra før 2. Verdenskrig, rækkehuse og, især i den østlige del, etageejendomme. Mod vest findes en haveforening, og langs Hvidovrevej er der detailhandel. Bydelen har to S-togsstationer.

Hvidovre, 2018. Kortet viser det meste af bydelen Hvidovre, som er Hvidovre Kommunes nordligste. Ved torvet over for middelalderkirken lå landsbyen Hvidovre, hvis slyngede hovedgade er bevaret i Hvidovregade, der nu flankeres af etageejendomme. Ved Hvidovre Station i kortudsnittets nordøstlige del findes indkøbscenteret Hvidovre C ved Laurits Olsens Vej, og Rebæk Sø skimtes i vestkanten af kortudsnittet. Et smalt areal nord for banen hører med til bydelen.

.

Stednavnets betydning

Hvidovre udspringer af et stednavn, der på nudansk ville have formen Ovre. Dette navn er tidligst nævnt i et dokument fra ca. *1170 (afskrift fra ca. 1440) i formen Aworthe. Den ældste originalform, som formentlig skal henføres til Ovre, er 1198 Hauerthi. Første gang navnet optræder med en adskillende tilføjelse, er *1321‑23 (afskrift fra 1370‑80) Aworthe ydræ. Først i 1600-tallet tilføjedes farveadjektivet hvid som forled, jf. formen 1630 Huidoffre. Forleddet i det oprindelige Ovre er substantivet å. Efterleddet har været tolket som et i dansk ellers ukendt ord med betydningen »strandbred, brink«. Nyere forskning peger på det velbelagte substantiv gammeldansk warth »vagthold, vagtpost«. Navnet Ovre betyder da rimeligvis »vagtposten ved åen«. Tilføjelsen af adjektivet ydre sigtede til bebyggelsens beliggenhed ud mod kysten (modsat Rødovre). Tilføjelsen af forleddet hvid kan have baggrund i sognekirkens farve.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Hvidovre Kommune

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder