Geologisk tidslinje for Hvidovre Kommune.

.

I Hvidovre Kommune består de øverste dele af de prækvartære aflejringer, dvs. de lag, som er ældre end 2,6 mio. år, af kalksten fra Danien. Danienkalken, som overvejende udgøres af bryozokalk, når tykkelser på op til ca. 40 m i øst og op til ca. 35 m i vest. Under danienkalken findes skrivekridt fra Kridttiden.

Oven på de prækvartære aflejringer findes lag, som blev aflejret af is og smeltevand under sidste istid. Istidsaflejringerne består nederst af 1‑7 m tykke lag af smeltevandssand og -grus, der overlejres af 1‑10 m tykke lag af moræneler. Derudover ligger der ferskvandsaflejringer langs Harrestrup Å, mens der langs kysten ud mod Køge Bugt findes tynde marine lag af sand og ler. Såvel ferskvandsaflejringerne som de marine lag er aflejret i tiden efter sidste istid.

Kommunen indvinder grundvand fra lagene af danienkalk og skrivekridt.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hvidovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi