De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Hvidovre Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Sammen med Københavns og Sønderborg Kommuner har Hvidovre Kommune landets næsthøjeste årsmiddeltemperatur, og fra marts til august placerer den sig blandt landets ti varmeste kommuner. Den høje temperatur skyldes især den varme luft, som blæser op fra kontinenterne om sommeren. Modsat blæser kold luft op fra kontinenterne om vinteren, men her dæmpes kulden af Køge Bugt og Østersøen.

De lerede jorder dæmper de højeste temperaturer en smule, ligesom de begrænser bygedannelsen. Desuden medfører den østlige beliggenhed, at luften fra vest når at tørre ud, inden den rammer kommunen. Det flade terræn bidrager heller ikke til øget skydannelse. Samlet set resulterer det i en årsnedbør, som ligger betydeligt under landsgennemsnittet.

Selv om vintermånederne er solfattige, ligger det årlige antal solskinstimer en smule over landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hvidovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima